Arvoisat valtuutetut

Julkaistu Länsi-Uusimaa lehdessä 28.2.2019

Kaupungin taloudellinen tilanne on jo niin ikävä, että rohkeita toimia on
tehtävä. Enää ei varmasti riitä käyttötalouden korjausyrityskään, vaan myös investointien kasvua on jarrutettava kiireellä.

Kaupungilla on lainaa jo 150M€ ja summa kasvaa nykyisellä päätöksenteolla nopeasti 200M euroon. Se tarkoittaa n. 4300€/asukas, ja on 50% suurempi, kuin maan keskiarvo. Se on yksi kriisikunnan tunnusmerkki. 200M euron lainan lyhennys ja korko (1%) tarkoittaisi karkeasti 11M€/vuosi lainanhoitokuluja, jos laina-aika olisi 20 vuotta.

Nykyisin hoidetaan vain korkokuluja (n. 1M€/vuosi) ja käytännössä
lainanlyhennys hoidetaan uusilla lainoilla. Tällainen tilanne ei ole tietenkään kestävää. Joskus lainat on maksettava pois.

Nyt työn alla olevilla rajuilla säästölistoilla etsitään 5M€ vuosittaisia säästöjä käyttötalouteen. Lainan määrällä on merkittävää vaikutusta käyttötalouteen ja siten suoraan myös tärkeisiin palveluihimme.

200M€ laina ei tule riittämään nykyisellä kaupungin toimintakulttuurilla,
muutamien johtavien henkilöiden tahtotilalla ja politiikalla. Muutamassa
vuodessa 300M€ tulee varmasti täyteen. Tuleehan meille asuntomessut ja
toivottavasti myös tärkeä junarata niiden kaikkien suunniteltujen hienojen
koulukampusten lisäksi. 300M€ tarkoittaa jo 6400€/asukas, ja sillä
kiivetäänkin velkakuntien kärkijoukkoon. Tällaiset lainaerät vaativat jo
veronmaksajilta melkoista maksukykyä.

Olen jo puolitoista vuotta yrittänyt vaikuttaa erikoiseen toimintamalliin
kouluverkoston muutoksessa. Meillä kuivia rakennuksia hylätään ja korjataan homekouluina, kun taas märkä Ojamon koulu toimii tavalliseen tapaan. Olen oikeasti lukenut tutkimustulokset ja perehtynyt syvällisesti asiaan. En ole löytänyt yhtään asiantuntijaa, joka ymmärtäisi Lohjan sisäilma-asioiden toimintamalleja.

Tavoite Lohjalla on pienten ja vanhojen koulujen lakkauttaminen, jotta tilalle saataisiin hienot uudet isot koulut. Kouluverkon muutostöistä koituva
investointi on suurempi kuin oletettu ja vahvistamaton säästö toimintakuluista. Nykyinen malli tulee johtamaan varmasti myös opettajien määrän rajuun vähentämiseen. Opetus kärsii ja etenkin lapset.

Olen pyytänyt viranomaisia noudattamaan koulujen sisäilma-asioissa lakia ja asetuksia. Valviralla on hyvät ohjeet, miten sisäilma epäilyn kiinteistön kanssa toimitaan. Meillä vain Anttilan koulua on tutkittu hyvin ja hoidettu lähes oikein. Lukion ja Järnefeltin koulun tutkinta ja niistä johdetut päätökset ovat eniten pielessä ja lasku tästä koko kaupungille on valtava.

Minulle on perusteltu Lohjan toimintamallia sillä, että laki on vanhentunut. Ei ole. Päinvastoin, Valviran ohjeita on juuri täydennetty.

Lohjan investointitaakka kasvaa väärän strategian, virheellisten toimintamallien ja joidenkin henkilöiden kohtuuttomien tavoitteiden vuoksi. Lohjalta muutto lisääntyy entisestään palveluverkon ja asukkaille tärkeiden palvelujen karsimisella.

Arvon valtuutetut, te joilla on todellinen valta, nouskaa sankareiksi ja
puhaltakaa peli heti poikki. Huomaattehan, lohjalaiset ovat huolissaan ja
ymmärtävät kyllä tilanteen. Lukiota ei vielä ole tuhottu, Järnefeltin voisi
oikeasti tutkia ja Laurentiuskoulun rakentamista todellakin on syytä siirtää tai luopua siitä kokonaan, sillä meillä ei ole näihin toimiin varaa.

Kirsi Ferin
Kansanedustajaehdokas, Keskusta

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket