Kaupungin talouden korjauslista

Julkaistu Länsi-Uusimaassa 22.01.2019

Kaupunginjohtaja pyysi ehdotuksia talouden parantamiseksi. Virkamiehistön esittämät säästötoimet ja –listat ovat jokseenkin tarpeettomia, jos korjataan muutama perusvirhe kaupungin toimista. Talous koostuu aina menoista ja tuloista. Tulojen lisääminen tai kerääminen on kokonaan unohdettu näissä “säästötalkoissa”. Aloitetaan heti noudattamaan kaupungin omaa nykyistä maankäyttöohjelmaa ja peritään aina asiaan kuuluvat maankäyttösopimuskorvaukset, lisärakentamisoikeuden arvonnousu ja infran rakentamisesta koituvat kulut kaikista yksityisten alueiden kaavoituksista ja kaavamuutoksista. Tämän lisäksi tehdään maankäyttöohjelmaan pikaiset parannukset kohti Espoon käyttämää mallia. Maankäyttöohjelma pitää olla avoin, selkeä ja yksiselitteinen niin, että kukaan ei pysty sitä tulkitsemaan tai säätämään suuntaan eikä toiseen omien visioidensa pohjalta. Hyvä maankäyttöohjelma ohjaa kaupunkia terveeseen maapolitiikkaan, selkeyttää ja nopeuttaa raskasta ja kallista kaavoitusprosessia, ja sen pitäisi tuottaa vähintään 3-5 M€ vuosittain. Lopetetaan kaupungin kiinteän tai irtaimisto-omaisuuden hävittämien, jakaminen ja myyminen pilkkahintaan, kuten Kokkokallio tai koko Paloniemen kaava-alue. Asetetaan myytävä omaisuus aina ensin avoimeen myyntiin ja pohditaan erikoisratkaisuja vasta huonosti kaupaksi menevän omaisuuden kohdalla. ”Tiskin alta” –myyminen ei sovi avoimen ja rehellisen kaupungin toimintamalliin. Omaisuuden lahjoittamisella pitäisi aina olla vähintään lautakunnan hyväksyntä. Aloitetaan huolehtimaan kaupungin kiinteistöistä asiallisesti ja asiantuntevasti. Tämä tarkoittaa sitä, että huoltotoimista pitää päättää rakennusteknisen koulutuksen saanut viranhaltija. Puhdistetaan tilat pölystä ja liasta. Huolletaan, puhdistetaan ja korjataan ilmanvaihtolaitteistot aitojen asiantuntijoiden suositusten mukaisesti. Noudatetaan lakia ja asetuksia sekä kiinteistöjen tutkimisessa että korjauksessa. Käytetään rakennuksia niiden suositusten mukaan, minkä kunkin kiinteistön tekniikka tai tilat edellyttävät tai mahdollistavat. Tämä toimintamalli vähentää korjausinvestointeja ja lainanottotarvetta merkittävästi sekä keventää ja vakauttaa myös kaupungin käyttötaloutta.
Korjataan koulut nyt vain terveysperusteisesti ja luovutaan kouluverkon tiivistämisen ja oppimisympäristön modernisoinnin ihanteesta. Lohjan talous ei kestä suunniteltua kouluverkon tiivistämisen mallia eikä aikataulua. Näin pieni kaupunki ei voi investoida lyhyessä ajassa 200 – 300 M€ uusiin koulurakennuksiin eikä näin suuri investointi tule milloinkaan maksetuksi oletetuilla pienillä säästöillä koulutoiminnan tiivistämisestä tai tuntikehyksestä. Oppimisympäristön modernisointi ei ole lakisääteinen, se on vain pienen eliitin ihanne. Kouluja ei pidä eikä tarvitse remontoida hetkellisen ihanteen vuoksi.
Säästö tästä on varoenkin arvioituna 100 – 200 M€.

Kirsi Ferin
Keskusta
Palvelutuotantolautakunnan jäsen  
Kansanedustajaehdokas

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket