Paloniemi edelleen hämmentää

Julkaistu Länsi-Uusimaa lehdessä marraskuun alussa 2018

On palattava vanhaan asiaan, sillä väärinymmärrystä ja epätietoisuutta on edelleen paljon liikkeellä niin valtuutetuilla kuin aktiivisilla seuraajillakin.

Minä kirjoitin 2.10.18 Paloniemen sairaalan, vanhainkodin ja pienten maapalasten myynnistä, joiden yhteispinta-ala on n. 5,3 ha ja myyntihinta Intercol Oy:lle 900 000€. Elinvoimajohtaja Puistosalo vastasi kirjoitukseeni Paloniemen hankkeesta 3.10.18 lehdessä. Puistosalo tosin kirjoitti vastineessaan seuraavaksi myytävästä paljon isommassa viereisestä määräalasta, johon siihenkin Intercol Oy:llä lienee sopimusluonnos jo valmiina. Hän ei siis vastannut niihin asioihin, joista minä kirjoitin, vaan kirjoitti toisesta alueesta.

Kauppa sairaalan ja vanhainkodin kiinteistöistä on hinnan ja myytävien kiinteistöjen määrän ja sisällön osalta todellakin lukittu ja löytyy jo maamittauslaitoksenkin tiedoista. Useat asiantuntijat ovat vahvistaneet tämän. Kaupunginhallitus on toki tehnyt vasta päätöksen esisopimuksesta, mutta kauppa on silti lukittu, kuten kirjoitin. Kauppa viedään teknisesti loppuun, kun ostajan asettamat ehdot ovat täyttyneet. Tiedot kauppaa koskevan valmisteilla olevan kaavan rakennusoikeusneliöiden määrästä ja muista tiedoista olen saanut elinvoimajohtajalta itseltään.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä sairaalan ja vanhainkodin kaupan esisopimuksessa viitataan suunnitteluvarausalueeseen, jonka asemakaavan mieleisyys on ostajan puolelta myös sairaalan kaupan ehto. Nyt sovittu kauppa sisältää siis taitavan sidoksen suurempaan ja kiinnostavampaan alueeseen. Julkisista asiakirjoista en ole löytänyt sen sopimusluonnosta, mutta isojen poikien puheista voi päätellä sopimuksen olevan jo pitkälle sovittu jopa hinnan osalta. Puistosalo lupailee, että tämä kauppa tulisi valtuustoon asti hyväksytettäväksi.

Näiden lisäksi Intercol tavoittelee sairaalan ympäriltä rantaa, joka sekin sisältää varmasti rakennusoikeutta valmisteilla olevassa kaavassa. Yhteensä Intercolille kaavoitetaan yli 20 ha:n aluetta.

Kuka rakentaa alueelle infran? Kyllä sen tekee kaupunki, vaikka tässäkin monet valtuutetut uskovat asian olevan ihan toisin. Kaupunki rakentaa alueen yleisen käytön katujen infran ja vesihuollon tonttien rajoille asti.

Muutamilla poliitikoilla tuntui olevan tarve ja kiire julistaa kirjoitukseni virheelliseksi. Valitettavan moni valtuutetuista tuntuu ymmärtäneen asiat ihan toisin, kuin ne on.

Paloniemen kokonaisuuden ostajaksi on jotenkin valikoitunut Intercol Oy. Yritys on jo pitkään solminut kauppoja kaupungin kanssa. Ostaja oli mm tiedossa jo ennen, kuin sairaalan kiinteistö on päätetty myydä, vaikka siitä ei ainakaan palvelutuotantolautakunnalle niin esitelty. Minä olen niin sinisilmäinen, etten halua ymmärtää yhteistyökumppanien valintaprosesseja.

Intercol Oy on tätä rakennushanketta varten perustettu helsinkiläinen yritys. Sillä ei ole toimintaa, eikä pääomaa. Yrityksen johtoon on merkitty kolme Suomessa asuvaa henkilöä. Samojen henkilöiden Saariselän hotelli on talousvaikeuksissa ja konkurssin partaalla.

Visiot lomakeskuksesta ovat huikeat, mutta kovin harva pitää niitä realistisina. Visioiden rakennushanke toisi meille valtavasti kauppaa, jos rakennustyöt ostetaan paikallisilta yrityksiltä. Hotelli ja lomakylä kyllä työllistävät, mutta tuon alan tekijöistä on jo nyt valtava pula. Vision turistit toki toisivat tuloja kaupoille, jos he poistuvat lomakylästä ja pistäytyvät paikallisten liikkeisiin. Muutama jos ja mutta.

Minä edelleen ja entistä enemmän toivon, että visioiden huima kokonaisuus toteutuu ja että sen potentiaalinen taloudellinen ja palvelullinen hyöty ohjautuu myös jotenkin lohjalaisille. Kun kaavoitusprosesseja vähän vertailee, huomaa, etteivät yritykset saa samanlaista palvelua tai tukea kaupungilta.

Kirsi Ferin
Kansanedustajaehdokas, Keskusta

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Hyvää lukiolta

Julkaistu Länsi-Uusimaa lehdessä 10.4.2018 Palvelutuotantolautakunnan jäsenenä olen tiukasti seurannut Lukion

Lue Lisää »
Shopping Basket