Vain mikrobit kelpaavat sisäilmaoireilun syyksi

On palattava samalle astialle uudestaan. Kirjoitin 10.4. Lohjan lukion sisäilmasta ja löytyneestä lukion ilmanvaihtolaitteiston tutkimuksesta. Kerroin jutussa, että ko. tutkimuksen mukaan lukion ilmanvaihto ei kaikilta osin toimi ollenkaan ja laitteisto on likainen ja hyvin huonossa kunnossa. Luettelin merkittävimmät epäkohdat, haittaa aiheuttavat tekijät ja kerroin myös, että sisäilmaoireilut ovat varmasti suureksi osin juuri tästä johtuvia ja todellakin korjattavissa. Korjausarvioksi on annettu 1,1M€.

Useiden asiantuntijoiden mukaan 95% koulujen sisäilmaoireilusta johtuu ilmanvaihdon ongelmista. Lohja lienee maamme ainoa kaupunki, jossa sisäilmaoireet johtuvat viranhaltijoiden ja ison osan valtuutettujen mielestä aina rakenteiden mikrobeista.

Kirjoitukseni ja esille tuomani asiat eivät ole muuttaneet lukion tai muiden koulujen sisäilma-asioiden käsittelyä millään lailla. Yksikään päätöksenteon esittelyteksti ei mainitse ilmanvaihdon osuutta sisäilman ongelmiin.

Yleisissä keskusteluissa joillakin tuntuu olevan tarve selittää oireilut aina mikrobeista johtuviksi. Mikään muu syy ei kelpaa ja totuutta ei haluta edes etsiä. Suurimpaan ääneen huutajat saavat tahtonsa lävitse.

Olen edelleen jatkanut lukion tutkimusten selvittelyä. Väitetään, että lukiota on jo tutkittu ja korjattu paljon (esim Lanupe:n listalla 10.4.) Kaikista virkamiesten vakuutteluista huolimatta ja vaikka esittelyissä niistä mainitaan, en ole löytänyt tai saanut käsiini yhtään sisäilmatutkimusta.

FCG on tehnyt lukiosta tutkimuksen, jonka tarkoituksena on ollut tutkia rakenteiden mahdollista osuutta sisäilmaan. Sisäilmatutkimus se ei ole, vaikka kaupungin virallisissa esittelyteksteissä sellaiseksi sitä on nimetty. Sisäilmatyöryhmän vetäjä Eero Soinio ei joko ymmärrä koko sisäilma-käsitettä tai on väärentänyt asioiden nimet tieten.

Karstun koulu ja Anttilan koulun laajennusosa on tutkittu STM:n Asumisterveysasetuksen mukaisesti. Lukio ei ole.

Sisäilmaoireilun tutkimiseen on lainsäätäjä tehnyt selkeät ohjeet, jotta asiantuntemattomuus ja alan kirjava palveluntarjonta ei aiheuttaisi kunnille vääriä ratkaisuja ja turhia kustannuksia. Lohjalla kompuroidaan siitä huolimatta.

Terveydensuojelulaki 27§ uudistettiin vuonna 2014. Siinä vaaditaan ensin aina tekemään sisäilmasta laajat ja luotettavat mittaukset, jonka jälkeen vasta voi lisäksi antaa määräys rakenteiden kuntotutkimuksen suorittamisesta.

Sisäilma-asioita kaupungissa pitää johtaa aina terveydensuojeluviranomainen, jolla on laaja sisäilma-asiantuntijuuden koulutus. Terveydensuojelulain mukaisesti kaupunki voi työssä käyttää apuna ulkopuolisia asiantuntijoita, mutta terveydensuojeluviranomainen on tiiviisti mukana tutkimuksen suorittamisessa. Lohjalla koulujen sisäilmaprosessia johtaa sisäilmatyöryhmä, jossa ei ole ollut yhtään edes rakennusalan asiantuntijaa eikä todellakaan mitään tuntemusta tai koulutusta sisäilma-asioista.

FCG:n johtava tutkija Juhani Pirisen väitöskirjassa kerrotaan, että mikrobeja on aina rakennusten ulkovaipoissa ja usein myös ulkovaipan rakenteiden sisällä ilman, että on syytä puhua kosteus-, home- tai mikrobivauriosta. Väitöskirjassa kerrotaan edelleen, että tästä syystä on erittäin vaikea määritellä rakennuksiin tai sisäilmaan liittyviä asioita mikrobien kautta. Pirinen tietää, että kaikista rakennuksista löytyy mikrobeja.

Vain kosteus on ainoa tekijä, jota hallitsemalla voidaan mikrobikasvua hillitä. Ylimääräinen ja pitkäaikainen kosteus aiheuttaa mikrobivaurion. Korjaamaton kosteusvaurio on rakennuksen käyttökiellon peruste. Lohjan lukio on FCG:n mittausten mukaan lähes kuiva, vaikka yleisissä keskusteluissa puhutaan alapohjan kosteusvaurioista. Vähäiset paikoittaiset kosteudet  on yksinkertaisesti korjattavissa.

Edelleen kysyn, miksi Lohjan lukio pitää olla mikrobivaurioinen? Miksi ilmanvaihdon puutteet ja sen seuraukset eivät kelpaa syyksi sisäilmaoireilulle? Miksi koulu pitää julistaa korjauskelvottomaksi tai korjaus pitää olla kallis ja kaiken kattava?

Meillä lohjalaisilla ei ole varaa maksaa nykyisen valmistelun ja esitysten mukaisia ratkaisuja tai puutteellisen hoidon seurauksia. Tässä junassa uusien koulukampusten rakentaminen tulee maksamaan meille n. 50M€ jokainen ja arvaan, että joillain on suunnitteilla kuusi hienoa koulukampusta ihan sen alkuperäisen kouluverkkoselvityksen mukaan.

Kirsi Ferin
Kansanedustajaehdokas, Keskusta

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket