Ilmastonmuutos on todellista ja vaikuttaa kaikkeen

Ilmastonmuutos, maapallon lämpeneminen ja elinkelpoisuus ovat lopultakin nousseet
lehdistössä suuriin otsikoihin ja sitä myöden myös ihmisten yleisiin keskusteluihin. Ilmakehän
hiilidioksidipitoisuus kasvaa ja maapallo lämpenee fossiilisien polttoaineiden poltosta ja
metsäpinta-alan vähenemisestä, ja sen seuraukset ovat suoraan ja epäsuoraan merkittävän
haitallisia nykyiselle elämäntavallemme. Mitä voimme tehdä – mihin uhrauksiin ja toimiin
olemme valmiit? Mihin korjaustoimiin pitäisi panostaa ja missä?
Ilmastonmuutoksen seuraukset Suomessa on alkuun odotettavasti lieviä, mutta globaalit
ongelmat voivat aiheuttaa seurauksensa nopeasti myös Suomeen. Globaali viljely- ja
asuinpinta-alan väheneminen, kuivuus, juomaveden puute, myrskyt ja saasteet ajavat ihmiset
pois kotialueiltaan. Ihmisten kulkeminen tai muutto tulee todennäköisesti lisääntymään ja siitä
virrasta päätyy osa myös Suomeen.
Suomen osuus globaalista hiilidioksidipitoisuudesta on mitättömän pieni, väestömäärään
suhteutettuna suurempi, ja kykymme toimia hyvänä esimerkkinä voi olla erinomainen.
Hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä pitää tehdä monin eri keinoin ja päästöjen
pienentämiseen tulee käyttää myös rohkeita keinoja. Ongelma on niin suuri, että se ajaa
yksilön tai liiketoiminnan etujen ohi. Esimerkiksi nykyisen kaltaista lentoliikennettä pitää
rajoittaa ja suurimpien laivojen saastuttavuutta on vähennettävä tai estettävä niiden
liikennöinti kokonaan. On ensisijaisesti pyrittävä vaikuttamaan suuriin haitan aiheuttajiin
kotimaassa ja globaalisti. Tässä kansainvälinen verkostoituminen ja yhteistyö on avainasia.
Haittaveron lisääminen esimerkiksi lentoliikenteellä kulkeviin tuotteisiin voi olla paikallaan. Se
nostaisi samalla kotimaisen tuotteen kilpailuetua. Haitallisten materiaalin ja energian
kuluttamiseen on varmasti lisättävä veroa ja lisää kansallisia ja kansainvälisiä rajoituksia on
saatava aikaan kiihdyttämään muutostoimia. Rajoituksia ja haittaveroja ei voi asettaa, ennen
kuin korvaavia tuotteita tai palveluja on saatavissa ja aidosti taloudellisesti saavutettavissa.
Valtion tukia pitää varmasti käyttää muutoksen avaamiseen, kiihdyttämiseen ja
mahdollistamiseen.
Kulutusta on aika nopeasti ohjattava pois tuhlaamisesta ja turhista asioista. Toivottavasti
suomalaiset heräävät tähän itse. Ostokäyttäytymisen muutos on tehokkain ja nopein.
Tuotteiden kestävyyttä ja materiaalivalintoja pitää vaatia ehkä myös lain keinoin, jos kuluttajat
eivät ohjaa ostopäätöksillään kulutusta terveeseen suuntaan.
Ilmastonmuutos on todellista, ja se vaikuttaa kaikkeen. Jos emme ratkaise tätä globaalia
ongelmaa, on varauduttava suuriin muutoksiin ihan kaikessa.

Kirsi Ferin
Kansanedustajaehdokas, Keskusta

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket