Mitä tehdä tieliikenteen hiilipäästöjen vähentämiseksi?

Nykyiset kulkuneuvot tuottavat merkittävän osan hiilidioksidipäästöistä. Ongelma ei ole moottorityypeissä tai auton iässä, vain energian lähteessä ja energian käyttömäärässä. Kulkuneuvojen tavallisesti käyttämä energian lähde, fossiilinen polttoaine, tuottaa palaessaan hiilidioksidia ja muita epäedullisia aineita ilmakehään. Pakokaasujen lisäksi kumipyöräliikenne tuottaa ilmakehään isot määrät pölyä tienpinnasta.

Suomi on laaja maa ja suurelta osin harvaan asuttu. Erilaisia autoja tarvitaan, jollemme kokonaan luovu nykyisestä kulttuuristamme. Tienpäällä kulkee ihmisten lisäksi ruokaa ja tavaraa. Näiden liikuttamisesta on vaikea vähentää, mutta sekin on osa ratkaisua.

Yksi avainasia kaikessa hiilipäästöjen vähentämisessä on tuotteen tai asian kokonaishiilijalanjälki. Vain ne toimet, jotka vähentävät aidosti hiilen vapautumista ilmakehään ovat merkittäviä. Ongelman siirtäminen ei auta. Esimerkiksi autokannan nuorentaminen tuottaa valtavat määrät hiilipäästöjä.

Yleinen keskustelu liikenteen ratkaisuista on kääntynyt sähköautojen puoleen. Sähköauto on kuitenkin vain niin hiilivapaa, kuin on käytetyn sähkön tuotantotapa. Hiilivapaata sähköä on Suomessa rajallisesti. Kesällä aurinko on osa ratkaisua, mutta syksyllä ja talvella energia pitää tehdä muullatavoin. Sähköautojen sähkön kulutuksen ja niistä koituvan kokonaismäärän laskeminen on haasteellista. Eri asiantuntijat päätyvät eri lukuihin. 250 000 autoa kuluttaa n. 1 terawattitunnin vuodessa , jos ajoa kertyy keskimäärin 15 000km/v (Karoliina Joensuu, ÅF-Consulting Oy).

En tässä käsittele lentämistä ja laivaliikennettä, vaikka niillä on hyvin merkittävä osuus hiilipäästöistä, enkä junia jotka kulkevat suhteellisen vähällä energialla. Keskityn vain tieliikenteeseen.

Liikenteen hiilipäästöjen vähentämiseksi pitää laittaa alulle ja käytäntöön monta keinoa yhtä aikaa. Näiden yhteisvaikutuksella päästään hyvään lopputulokseen varsin nopeasti:

1. Autoilua voidaan vähentää taajaan asutuilla alueilla. Julkisen liikenteen lisääminen ja kehittäminen sekä yksityisautoilun rajoittaminen on monin tavoin muutenkin hyvää tuottava; tieruuhkat vähenevät, uusien teiden rakentamisen tarve vähenee, liikkumiseen käytettävää aikaa voi hyödyntää muuhun jne. Julkisen liikenteen ja yksityisautoilun välimaastoon voi ottaa uusia tapoja käyttöön täydentämään julkista liikennettä ja vaihtoehdoksi julkisen liikenenneverkon ulkopuolelle. Älyratkaisuilla voidaan helpottaa julkisen ja yksityisen autoilun yhdistämistä. Kaupunkiliikenteen reuna-aluille pitää lisätä helposti saavutettavia ja edullisia liityntäparkkialueita, jotta joukkoliikenteeseen pääsevät myös kauempaa tulevat.

2. Biokaasulla voidaan liikuttaa varsinkin maaseudun polttomoottoriautoja, jos kaasuntuotantoa ja jakeluasemaverkostoja käynnistetään kiireellä. Bensa-auton muuttaminen kaasukonvertioautoksi ei ole iso kustannus ja se kannattaa tehdä myös vanhoihin autoihin. Biokaasu voi olla hiilineutraalia tai jopa hiilinegatiivista tuotanto- ja laskutavasta riippuen. Oikein tehokkaalla biomassan hyödyntämisellä voidaan jopa kolmannes Suomen autoista saada kaasulla liikkuviksi. Biokaasu tuottaa työtä ja tuloja suomalaisille.

3. Liikkumisen tarvetta tulee vähentää ja tarkastella uudella näkökulmalla ja liikkumisen tarpeen vähentämiseksi pitää ottaa esim. teknisiä ja älykeinoja käyttöön. Etä- ja lähityötä pitää lisätä. Arkimatkojen; kodin, työpaikan ja harrastusten välimatkoja tulisi lyhentää, jos käytössä ei ole hiilivapaata kulkumuotoa. Matkustamisen ja liikkumisen kynnystä voi olla tarvetta nostaa esim hiiliveroilla, jos ihmiset eivät muuten vähennä (autolla, laivalla tai lentokoneella) kulkemistaan. Liikkumisen väheneminen säästää myös tieinfraa.

4. Kulutustottumuksia on syytä uudelleen tarkastella ja vähentää kulutusta. Tuotteen kokonaishiilijalanjälki tuotteen koko elinkaaresta on ratkaiseva. Ehkä tulee tarve myös säätää varsinkin turhaa kuluttamista rajoittavia tai ohjaavia lakeja, jotta tavaroiden ja tuotteiden kuljettaminen vähenisi. Tavaroissa ja tuotteissa tulisi suosia kestäviä ja korjattavia. Kertakäyttötuotteiden tuotantoa ja kulutusta pitää heti alkaa rajoittamaan. Lyhytikäisestä muodista on siirryttävä aikaa kestäviin ja luontoa säästäviin trendeihin. Kulutukseen liittyviä arvoja olisi tärkeää muuttaa. Ostokäyttäytymisen muuttamisella nämä asiat korjaantuisivat nopeimmin.

5. Suositaan lähellä tuotettua niin ruuassa, palveluissa kuin tavaroissakin. Niin ruoka kuin tavaratkin sisältävät tavallisesti paljon kuljetuskilometrejä eri vaiheissa tuotantoa, jakelua, käyttöä ja hävitystä. Lähellä tuotetut voisivat saada veronkevennyksiä erilaisilla veromekanismeilla. Ostokäyttäytymisellä saa tähänkin nopeimmin vaikutusta.

6. Biopolttoaineita pitää tutkia ja ottaa käyttöön niistä sellaisia, joiden tuottamisesta ei koidu muita ympäristöhaittoja tai epäeettisyyttä. Niiden tuottaminen ei saa kuluttaa energiaa enemmän, kuin ne antavat, eikä tuottamisesta saa koitua hiilidioksidin sitoutumisen vähenemistä. Selkeämmin sanottuna esim subtrooppisten ja trooppisten alueiden metsiä ei pidä muuttaa biopolttoaineen tuotantoon.

7. Sähköautojen määrää voi lisätä siinä määrin, kuin hiilivapaata energiaa meillä autoiluun riittää. Sähkön tuotantotapa määrittää sähköauton hiilijalanjäljen. Jos sähköautoja lisätään, hiilivapaan energian tuotantoa pitää lisätä tai teollisuuden sähkönkulutusta vähentää. Sähköauton akkumateriaalit ovat ongelmallisia, eikä akkutuotantoa voi nopeasti ja ympäristöystävällisesti lisätä. Sähköauton valmistus kuluttaa hiilivaroja enemmän kuin polttomoottiriauton valmistus. Sähköautot eivät nopeasti ratkaise liikenteen hiiliongelmaa, kuin pieneltä osin. Jos sähköautoiluun liitetään jännitereservin tai kulutusjouston tapaisia elementtejä, niiden hyöty voi olla suurempi. Jos jostain tipahtaa yhtäkkiä ja nopeasti puhdasta energiaa, silloin sähköautoilun merkitys kasvaa. Aurinkoisissa maissa sähköautoilu on aidosti ratkaisu. Sähköautotuotannosta toivoisi suurimman osan päätyvän aurinko- tai tuulisähköllä käytettäväksi.

8. Vähän kuluttavien kulkuneuvojen kehitystä ja käyttöä pitää edistää. Kevytkulkuneuvot ovat pääasiassa meillä vain kesäkäyttöön ja lyhyille matkoille sopivia, eivätkä heti ratkaisevasti korjaa suurempaa liikkumisen hiiliongelmaa. Kevytkulkuneuvoihin liittyy myös suurempaa loukkaantumisen riskiä, mikä ei ole hyväksi.
Kaikessa hiilipäästöjen vähentämisessä pitää tarkastella kokonaisuutta, koko tuotetta, koko järjestelmää. Tehtävien toimien hiilivähennys pitää olla aitoa ja nopeaa. Kokonaishiilimäärän vähennys ilmakehässä on keskeinen tavoite. Ei siis riitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään tai lopetetaan, vaan ilmakehästä on myös saatava pois sinne jo vuosisadan ajan päästetty hiili. Se on oma haasteensa.

Kirsi Ferin
Kansanedustajaehdokas, Keskusta

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket